Informasjon

VAD tilbyr flotte, funksjonelle og elegante møbleringsløsninger. I fem generasjoner har Vad-familien vært aktiv innen håndverk og møbelproduksjon. I dag er målsetningen å tilby møbler med “Value Added Design”.

Siden oppstarten i år 2000 har VAD blitt en etablert leverandør innen det skandinaviske møbelmarkedet, og da spesielt innen miljømøbler, helse- og institusjon, samt skip og offshore. VAD bidrar med gode møbleringsløsninger, som omfatter forskjellige sitteløsninger med naturlig tilhørende produkter. I tillegg til å tilby en standard kolleksjon, lager bedriften spesialtilpassede løsninger.

Med base i Stordal på Sunnmøre samarbeider vi med flere uavhengige designer for å hente frem nye, innovative og funksjonelle løsninger. Aktiv dialog med markedet er viktig, så ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og kommentarer. Gi oss utfordringer, så skal vi gi inspirasjon!

Som en bedrift med moderne produksjon i det 21. århundret, tar VAD kvalitet og miljø på alvor. Det er for oss viktig å levere kvalitetsmøbler, samtidig som vi bidrar til et rent arbeidsmiljø, med minimale utslipp fra produksjon som kan påvirke indre og ytre miljø. I tråd med vårt medlemskap i mobelfakta.no, videreføres arbeidet med internt miljøstyringssystem, miljøsertifisering og kvalitetstesting av våre møbler.

Våre kunder skal være sikret en garantert og dokumenterbar kvalitet. Produktene testes etter møbelindustriens produktkvalitetsstandard med hensyn til styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet og overflatebehandling, samt brannbestandighet.

VAD benytter miljøvennlig kaldskum som fremstilles uten bruk av KFK gass i stoppede møbler. Det benyttes mest bjørk og bøk samt laminert eller heltre treverk som tilfredsstiller E-1 formaldehydavspaltning. Lakken som benyttes er miljøvennlig og ikke flammespredende på brennbart underlag. Biprodukt fra produksjonen blir benyttet til oppvarming av lokaler.

Vi vil uavbrutt arbeide med å utvikle vår kolleksjon, som naturligvis skal imøtekomme krav fra brukerne – det være seg krav til funksjonalitet, miljø, sikkerhet og kvalitet. Virksomheten skal kjennetegnes av innovative og nyskapende løsninger. Løsninger som skal sette spor etter seg – i positiv forstand.

Kvalitet

Kvalitet er evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og forventninger. Våre produkter og tjenester skal ha høy kvalitet.

Våre kunder skal være sikret en garantert og dokumenterbar kvalitet. Produktene testes etter møbelindustriens produktkvalitetsstandard (mobelfakta.no) med hensyn til styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet, overflatebehandling, samt brannbestandighet.

Vi vil uavbrutt arbeide med å utvikle vår kolleksjon, som naturligvis skal imøtekomme krav fra brukerne – det seg være krav til funksjonalitet, miljø, sikkerhet og kvalitet. Virksomheten skal kjennetegnes av innovative og nyskapende løsninger. Løsninger som skal sette spor etter seg – i positiv forstand.

mobelfakta_logo Merket_for_god_design

Miljø

Som en industribedrift med moderne produksjon i det 21. århundret, tar VAD miljø på alvor. Det er for oss viktig å bidra til et rent arbeidsmiljø, med minimale utslipp fra produksjon som kan påvirke indre og ytre miljø. I tråd med vårt medlemskap i mobelfakta.no, videreføres arbeidet med internt miljøstyringssystem, miljøsertifisering (ISO 14001) og kvalitetstesting av våre møbler.

VAD benytter miljøvennlig kaldskum som fremstilles uten bruk av KFK gass i stoppede møbler. EcoChrome benyttes ved forkromming av ståldeler, som er uten CR-6 forbindelser. Det benyttes mest bjørk og bøk, laminert eller heltre treverk, som tilfredsstiller E-1 formaldehydavspaltning. Lakken som benyttes er miljøvennlig og ikke flammespredende på brennbart underlag. Biprodukt fra produksjonen blir benyttet til oppvarming av lokaler.