Informasjon

VAD er en norsk møbelprodusent fra Stordal på Sunnmøre. VAD tilbyr flotte, funksjonelle og elegante møbleringsløsninger til offentlige miljøer, helse- og institusjon, samt skip og offshore.  Vår hovedfokus er på sittegrupper og helsemøbler, med høy grad av tilpasningsvilje.

I fem generasjoner har Vad-familien vært aktiv innen håndverk og møbelproduksjon på vestkysten av Norge. På 1870-tallet var det produksjon av husholdningsartikler som spinnehjul, vev og mange andre nyttige gjenstander. Flere av disse produktene fikk utmerkelser for fremragende kvalitet og design.

I 1968 endret Oddmund Vad fokus fra håndverk til moderne møbler. Heretter ble flere banebrytende møbelmodeller brakt på markedet inkludert noen av hans personlige design, som loungestolen Convair. Lidenskapen og drømmene til møbelindustrien har alltid vært i familiebedriften. I 2005 begynte sønnen Håkon Vad å jobbe for å bringe nye norske møbler til markedet.

Siden oppstarten i 2005 har VAD blitt en etablert leverandør innen det skandinaviske møbelmarkedet. VAD bidrar med gode møbleringsløsninger, som omfatter forskjellige sitteløsninger med naturlig tilhørende produkter. I tillegg til å tilby en standard kolleksjon, lager bedriften spesialtilpassede løsninger.

Med base i Stordal på Sunnmøre samarbeider vi med flere designer for å hente frem nye, innovative og funksjonelle løsninger. Aktiv dialog med markedet er viktig, så ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og kommentarer.

Med et sterkt øye for design, høy kvalitet og bærekraft skal produktene tilby funksjon, form, komfort og andre viktige aspekter i henhold til brukerens behov og krav. Fem generasjoner av lidenskapelig håndverk skal skape en betydning for våre kunder og samfunn.

Vår målsetning er at våre møbler skal fungere optimalt for aktuelle brukergrupper og deres livssituasjon. Estetikk, komfort og trygghet ligger i bunn for våre design, med egenskaper og funksjoner tilpasset de enkelte bruksområdene. I tillegg til å dekke brukernes behov, skal våre møbler også fungere for besøkende og ansatte. Det stiller krav til alt fra sittehøyde, fleksibilitet, rengjøring og vedlikehold til miljø og gjenbruk. 

Kvalitet

Kvalitet er evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og forventninger. Våre produkter og tjenester skal ha høy kvalitet.

Våre kunder skal være sikret en garantert og dokumenterbar kvalitet. Produktene testes etter møbelindustriens produktkvalitetsstandard (mobelfakta.no) med hensyn til styrke og hold-barhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet, overflatebehandling, samt brannbestandighet.

Vi vil uavbrutt arbeide med å utvikle vår kolleksjon, som naturligvis skal imøtekomme krav fra brukerne – det seg være krav til funksjonalitet, miljø, sikkerhet og kvalitet. Virksomheten skal kjennetegnes av innovative og nyskapende løsninger. Løsninger som skal sette spor etter seg – i positiv forstand.

mobelfakta_logomobelfakta_logo

Miljø

Som en industribedrift med moderne produksjon i det 21. århundret, tar VAD miljø på alvor. Det er for oss viktig å bidra til et rent arbeidsmiljø, med minimale utslipp fra produksjon som kan påvirke indre og ytre miljø. I tråd med vårt medlemskap i mobelfakta.no, videreføres arbeidet med internt miljøstyringssystem, miljøsertifisering (ISO 14001) og kvalitetstesting av våre møbler.

VAD benytter miljøvennlig kaldskum som fremstilles uten bruk av KFK gass i stoppede møbler. EcoChrome benyttes ved forkromming av ståldeler, som er uten CR-6 forbindelser. Det benyttes mest bjørk og bøk, laminert eller heltre treverk, som tilfredsstiller E-1 formaldehydavspaltning. Lakken som benyttes er miljøvennlig og ikke flammespredende på brennbart underlag. Biprodukt fra produksjonen blir benyttet til oppvarming av lokaler.

mobelfakta_seEPDMiljfyrtarnGPN

 

ETISKE REGLER (CODE OF CONDUCT) FOR LEVERANDØRER

VAD arbeider for at virksomheten skal gjennomsyres av ansvarlig oppførsel overfor ansatte, aksjonærer, kunder, leverandører, interessenter og myndigheter. Det tydeliggjøres bl.a. i VAD’s egne etiske retningslinjer. VAD støtter de ti prinsippene i UN Global Compact og vi forventer at leverandører og underleverandører følger internasjonalt anerkjente prinsipper om antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsmiljø og miljø. Overholdelse av denne leverandørkoden tas i betraktning både i beslutninger om hvem vi samarbeider med og ved evaluering av pågående kontraktsforhold.

Håkon Vad – administrerende direktør

Klikk på denne lenken for å se / laste ned våre etiske retningslinjer:
VAD CoC